เพราะศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นมีหลายอย่างมาก ทั้งเพลงไทย  ดนตรีไทย และที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องของความอ่อนช้อยสวยงาม นั่นคือ รำไทย  และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยจึงมีทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ หรือตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการเรียนรำไทยหรือเอกนาฏศิลป์ เพื่อคงความเป็นไทยไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

การเรียนรำไทยนั้นเรียนได้ทั้งชายและหญิงค่ะ เพราะว่าในการรำนั้นถ้ามีฉากเข้าพระเข้านางก็ต้องมีตัวพระ ตัวนาง เป็นต้น  และในทุกภาคจะมีในเรื่องของการรำไทยจะมีรำที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภาค เช่นถ้าเป็นภาคเหนือนั้นก็เป็นการฟ้อนเล็บ ภาคใต้ก็เป็นการรำมโนราห์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการรำเซิ้ง  ส่วนในภาคกลางนั้นก็เป็นการรำไทยโดยทั่วไปๆ ไม่ว่าจะเป็นรำวง  รำเต้นกำรำเคียวเป็นต้น และยังมีศิลปะการรำอีกมากมายที่เป็นการต่อยอดจากท่ารำมาตรฐานในแต่ละภาคค่ะ การเรียนรำไทยนั้นจึงมีความสำคัญในแง่ของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน และยังทำให้ผู้เรียนนั้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเพราะต้องมีการต่อท่ารำในการเรียนตลอดเวลา ทำให้มีบุคลิกที่อ่อนสวยงามเพราะต้องมีการดัดตัวและท่าที่รำก็แสดงถึงความอ่อนช้อยงดงามนั่นเอง และการเรียนรำไทยในแต่ละภาคยังช่วยให้เรานั้นได้ซึมซับวิถีชีวิตของคนแต่ละภาคไว้ด้วยว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยอย่างไร ถือเป็นการศึกษาสังคมทางอ้อมอย่างหนึ่ง รำไทยนั้นนอกจากเป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนไทยที่รักศิลปะไทยแล้ว ต่างชาติก็ให้ความยอมรับในเรื่องของการรำไทยที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยงดงามทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยเปิดใจที่จะเรียนรำไทยเพราะเห็นถึงความงดงามของศิลปะไทย ถือเป็นการเผยแพร่ศิลปะไทยไปทั่วโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นจึงนับได้ว่า รำไทยไม่เพียงคนไทยเท่านั้นที่รู้จัก ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรืออยู่ในประเทศไทยก็จะได้เรียนรู้ถึงการรำไทยไปด้วย

การเรียนรำไทยจึงถือว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยคงความสวยงามของเอกลักษณ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อมิให้เสื่อมหายจากสังคมไทย ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงหรือมีการนำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามามากเท่าไรก็ไม่ส่งผลต่อรำไทยที่ยังคงมีการฝึก การแสดงอย่างสม่ำเสมอในทุกภาคของประเทศ เพราะถือว่าเป็นศิลปะหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างงดี

LEAVE A REPLY